Persondatapolitik

Hvem er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?-

VM Madhus ApS, Carl Klitgaards Vej 5, 9400 Nørresundby, CVR-nr.: 29145849 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din bestilling af vare via online butik. Du kan kontakte os via e-mail: info@vmmad.dk.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udlevere de varer, du har bestilt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den aftale vi indgår om levering af vare og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig så som navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger om dit køb samt valg af betalingsform.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til vores databehandlere bl.a. leverandøren af vores web-løsning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler alene personoplysninger vi har modtaget fra dig i forbindelse med dine bestillinger eller e-mail kontakter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer oplysninger om køb i 5 år jf. bogføringsloven hvorefter de slettes.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Cookiedeklaration

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.